Аналіз особливості ігрової діяльності | Дитячий садок

Аналіз особливості ігрової діяльності

Методисту - початківцю Педагог не може і не має права зупинятися на досягнутому. Він має бути обізнаний з передовим досвідом, постійно оновлювати свої знання час змушує до пошуку нових шляхів і форм роботи, що допомагали педагогу піднятися на рівень, який міг би задовольнити запити батьків та дітей.
Методичний кабінет
Іноваційні технології у формах методичної роботи
Педагогічна рада
Аналіз особливості ігрової діяльності Малько Олександра(Леся) Миронівна
вихователь - методист
 

Аналіз особливості ігрової діяльності

Пам’ятка методиста до бесіди з вихователями з проблем особливості ігрової діяльності дітей  

 1. Які види ігор переважно мають місце у групі дітей? 

2. Які сюжети діти частіше за все використовують в ході самостійної ігрової діяльності
3. Які сюжети і в якій формі ви запропонувалися дітям упродовж року? ( розповідь вихователя, атрибути, тощо)? 
4. Яка кількість дітей в ігрових групах ? 
5. Чи є діти, які майже завжди хочуть грати поодинці? Дайте педагогічну характеристику для таких дітей. Які методи були використані вами з метою залучення таких дітей до колективних ігор? 
6. Дайте педагогічну характеристику дітям, які ініціюють ігри у групі. 
7. Розкажіть про різні форми роботи з батьками вихованців яуі стосуються виховання дітей під час ігор.

Схема аналізу організації ігрової діяльності дітей та додержання вихователем педагогічних умов
1. Добирати ігри із урахуванням рівня розвитку та вікових особливостей дітей. 
2. Поступово ускладнювати ігри у відповідності зі зміною рівня знань дітей. 
3. Пояснити дітям правила гри. 
4. Забезпечити активність та зацікавлення всіх дітей. 
5. Систематично контролювати і допомогати дітям під час гри в залежності від її етапу. 
6. Використовувати прийоми взаємонавчання дітей в іграх. 
7. Контролювати організацію ігрової діяльності.

Орієнтовний план при спостереженні 
 особливості ігрової діяльніості у дітей протягом дня

1. Аналізуючи результати спостереженн, визначити як розуміє вихователь свою роль керуючи ігровою діяльністю дітей; використовуючи гру метою якої є виховання у дітей моральних якостей. 
2.Визначити врахування вихователем  рівня  розвитку ігрової діяльності під час планування. 
3.Чи цілком відбито в змісті гри усі події або явища, визначити характер рольових і товариських взаємовідносин між дітьми. 
4. Провести аналіз роботи вихователяв збагаченні дітей знаннями про явища, які були використані в грі (за календарними та перспективними освітньої роботи). 
5. Аналізувати методичнуа доцільність та  виправданість принесення тієї чи іншої іграшки в групу. 
6. Визначити, чи було запропоновано дітям, по закінченню гри, її обговорення; чи формується у дітей оцінне ставлення до виконання своєї ролі в грі, та до гри в цілому.

слідуюча>>>