План роботи РМО | Дитячий садок

План роботи
РМО вихователів груп старшого
дошкільного віку (6-го року життя)
на 2012 – 2013 н.р.

                                               Керівник:

                                                                               Головань Любов Антоновна
                                                                                       вихователь КДНЗ №2 «Буратіно»

 

м. Пологи

2012 – 2013 н.р.

Кількісний та якісний склад  РМО вихователів

 старших груп ДНЗ у 2012 – 2013 н.р.

 

Мета та завдання роботи РМО на 2012 – 2013 н.р.

 1. Підвищення фахового рівня педагогів, вихователів старшого дошкільного віку, через поглиблення знань з теорії та методики вивчення та впровадження та впровадження перспективного педагогічного досвіду, інноваційних технологій здійснення освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі.
 2. Формування у педагогів уміння здійснювати особистісно – орієнтований, цілісний підхід до навчання та виховання та розвитку творчості старшого дошкільника в різних видах діяльності.
 3. Уточнення знань, практичних навичок вихователів щодо ефективних засобів мовленнєвого розвитку, навчання грамоти дітей старшого дошкільного віку у світлі вимог Базової програми розвитку дитини «Я у Світі», Базового компонента дошкільної освіти в Україні

 

Види і форми роботи

 

1.Семінар – практикум, практикуми, тренінги, круглий стіл.

2. Творчі звіти, звіти за результатами роботи над проблемною темою.

3. Майстер – клас.

4. Підготовка теоретичних та практичних матеріалів, перегляд занять.

5. Ділові ігри. Дискусії. Круглі столи.

6. Діагностика здобутків та утруднень в роботі педагогів.

 

Тематика засідань.

І Засідання

 

Дата проведення:

Місце проведення: РМК

Тема: Старший дошкільний вік – це крок в доросле життя.

Форма: Проблемний семінар.

 1. Завдання роботи РМО

                                        Головань Л.А.
                                        КДНЗ №2 «Буратіно»

 1. Особливості розвитку дитини старшого віку (Базова програма розвитку дитини «Я у Світі», комплексна додаткова освітня програма «Дитина в дошкільні роки»)

                                      Головань Л.А.
                                      КДНЗ №2 «Буратіно»

 1. Психолого – педагогічна характеристика дітей старшого дошкільного віку.

                                       Тріщук А.М.
                                        КДНЗ №3 «Віночок»

 1. Створення предметно – ігрового середовища в групах старшого дошкільного віку. Творчі звіти вихователів.
 2. «Ваше ставлення до особистісно – зорієнтованої освіти» тестування.
 3. Виставка – огляд методичної літератури з проблеми.

 

Робота між засіданнями

 1. Підготовка дидактичних ігор з розвитку мовлення дітей на виставку.

 

ІІ засідання

Дата проведення:

Місце проведення: КДНЗ №2 «Буратіно»

Тема: Навчання дітей рідної мови: мовленнєвий аспект.

Форма проведення: Семінар - практикум

План

1.Мовленнєвий аспект старшого дошкільника в контексті Базового компонента дошкільної освіти в Україні

                                                 Фролова С.П.
                                                  КДНЗ №6 «Казка»

2.Проблема навчання дітей рідної мови як лінгводидактична проблема.

                                                      Усенко В.В.
                                                      КДНЗ№ 4 «Сонечко»

3.Причини та шляхи усунення у мовленні дітей. (Теорія та практика).

                                                       Корнієнко О.Л.
                                                       КДНЗ №1 «Теремок»

4.Традиційні та нестандартні прийоми розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку.

                                                        (Дискусія)

5.Із досвіду роботи. Індивідуально – мовленнєві заняття як один із шляхів усунення мовленнєвої пасивності дітей. Майстер – клас.

                                                      Головань Л.А.
                                                       КДНЗ №2 «Буратіно»

 1. Анкетування педагогів.
 2. Огляд- виставка дидактичних ігор з розвитку мовлення.

 

ІІІ Засідання

Дата проведення:

Місце проведення: КДНЗ «Казка»

Тема : Розвиток творчості  старшого дошкільника в різних видах діяльності.

Форма проведення: Круглий стіл.

План

1.Життєдіяльність дитини і формування досвіду творчої діяльності.

                                                        Коваленко О.В.
                                                        КДНЗ №3 «Віночок»

 1. Як створити умови для розвитку самостійної творчої діяльності дітей шостого року життя?

                                                    Клименко К.П.
                                                      КДНЗ №2 «Буратіно»

 1. Гра як засіб формування творчої особистості.

                                                     Скидаш О.О.
                                                     КДНЗ №4 «Сонечко»

 1. Використання ТРВЗ в освітньому процесі ДНЗ.

                                                      Сагайдак С.О.
                                                      КДНЗ №1 «Теремок»

 1. Показ відкритого заняття. «Розвиток творчих здібностей дітей засобами мистецтва». Аналіз заняття.

                                                     Неміровська Н.А.
                                                       КДНЗ №6 «Казка»

 

Засідання

Дата проведення:

Місце проведення: КДНЗ №1 «Теремок»

Тема: «Дошкільник напередодні шкільного життя»

Форма проведення: Семінар

План

 1. Майбутній школярик: адаптація і дезадаптація до умов шкільного життя.

                                             Фурман Л.С.
                                              КДНЗ №3 «Віночок»

 

 1. Портрет майбутнього школярика.

                                                  Клименко К.П.
                                                  КДНЗ №2 «Буратіно»

 1. Необхідні умови щодо забезпечення ефективності роботи

(Наступність з початковою ланкою, робота з батьками)

                                                              Л.І.

    4.  Підсумки роботи РМО за 2012 – 2013 н.р.

 

 слідуюча>>>