Рекомендації щодо змісту розділів річного плану | Дитячий садок

Рекомендації щодо змісту розділів річного плану

Розділ 1. Аналіз роботи дошкільного закладу за минулий навчальний рік та нові завдання на наступний навчальний рік.

 В цьому розділі робиться ретельний аналіз виконання завдань попереднього навчального року. Аналіз полягає в тому, щоб зіставити, порівняти й оцінити результати; визначити умови успішної реалізації завдань, а також виявити причини недоліків та шляхи їх подолання.

 

Розділ 2.  Методична робота з кадрами

Блок 2.1. Підвищення професійної компетентності працівників

Тут передбачаються традиційні форми роботи, щоб підвищити рівень професійної обізнаності педагогів. Це: семінари( теоретичні, практикуми, проблемні та інші), консультації ( 6 – 7 загальних консультацій на рік), відкриті покази ( за певною темою чи напрямком; зазначається тема показу, хто в якій віковій групі здійснює показ)

Блок 2.2. Удосконалення професійної творчості

  Вказуються нетрадиційні форми роботи ( клуби, майстер – класи, творчі лабораторії, тощо), робота груп ( творчих, ініціативних,    проблемних тощо); творчі конкурси та огляди.

Блок 2.3. самоосвіта

  Планується обговорення пед.. новинок, взаємовідвідування, обмін досвідом тощо.

Блок 2.4. Педагогічні ради.

 Планується як правило 3 – 4 засідання педагогічної ради на рік ( назва педагогічної ради та порядок денний).

Блок 2.5.

Атестація, курсова перепідготовка, участь у методичній роботі міста та області

 При плануванні слід дотримуватися Типового положення про атестацію педагогічних працівників України  та термінів щодо порядку проведення атестації.

Блок 2.6. Діагностика, моніторингові дослідження

Зазначаються результати вивчення роботи та професійної компетентності педагогів, розвитку дітей.

 

 Розділ 3.Робота методичного кабінету.

При плануванні цього розділу доцільно передбачити основні моменти:

-        поповнення методичного кабінету наочно – дидактичними посібниками, розвивальними іграми тощо;

-        забезпечення інструктивно методичними документами; методичною, довідковою літературою тощо;

-        створення каталогів та картотек, упорядкованих за темами, розділами;

-        вивчення та узагальнення з подальшим поширенням педагогічного досвіду вихователів дошкільного закладу;

-        оформлення стендів, виставок тощо;

-        розроблення зразків планування, методичних рекомендацій.

Можна залучати не тільки педагогів, а й інших членів  колективу.

 

Розділ 4. Організаційно – педагогічна робота

Блок 4.1. Робота з батьками

Плануються загальні батьківські збори, групові, лекції, консультації з питань виховання дошкільників у родині, виставки, сімейні клуби, дні відкритих дверей тощо.

Блок 4.2. Загальні заходи для дітей.

У цьому блоці плануються помісячно розваги, Дні здоровя, театральні дійства, вистави, конкурси,свята тощо.

Блок 4.3. Співпраця зі школою

Тут слід вказувати змістовні форми співпраці дошкільного навчального закладу та школи, що спрямовані на налагодження контактів між педагогічними колективами, дитячими колективами дошкільного закладу та школи.

Блок 4.4. Взаємодія закладу з установами, організаціями

 Спільні плани з управліннями з надзвичайних ситуацій, пожежної охорони, співпраця з театрами, музичними школами, музеями та медичними закладами тощо.

 

Розділ 5. Адміністративно – господарська робота

  Блок 5.1. Створення розвивального  життєвого пріору дитини

Планується ремонт приміщень, меблів, оснащення майданчикі, озеленення та благоустрій території тощо

  Блок 5.2. Загальні збори колективу, рада дошкільного навчального закладу, виробничі наради

  Блок 5.3. Інструктажі

Зазначається вид інструктажу, створення комісій та перевірка їхньої діяльності, складання графіків роботи персоналу тощо.

 

 Розділ 6. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

В цьому розділі зазначається реалізація контрольної функції керівника закладу. Щоб скласти цей розділ потрібно розробити циклограму контролю за станом освітньої роботи 

Титульна сторінка річного плану повинна мати чіткі реквізити: погодження з управлінням освіти, схвалення педагогічною радою, правильна назва документа, повна назва закладу.

 

Річний план має додатки:

1.       План  роботи ДНЗ на літній оздоровчий період;

2.       План роботи гуртків;

3.       План – графік свят та розваг у дошкільному закладі;

4.       Медико – профілактичні заходи дошкільного закладу;

5.       План спільної роботи ДНЗ № та загальноосвітньої школи№ ( затверджений директором школи та завідувачем дошкільного закладу);

6.       План заходів дошкільного навчального закладу № щодо « Охорони дитинства»

 

 Бажаємо успіхів колеги!

 

слідуюча>>>