Комплексно-цільова програма | Дитячий садок

Комплексно-цільова програма з удосконалення змісту і методів співпраці ДНЗ з батьками на 2008 – 2011 рр.

Комплексно-цільова програма

з удосконалення змісту і методів

співпраці ДНЗ з батьками на 2008 – 2011 рр. 

Інформаційне забезпечення

 

                       Заходи

 

  Термін

 

Відповід.

Мета: збір інформації про стан взаємодії дошкільного закладу з сім’єю.

 

Мікродослідження, анкетування батьків,

педагогів.

Мета: визначення ступеня сформованості партнерської взаємодії ДНЗ з сім’єю, визначення позитивних досягнень та можливих труднощів педагогів у питаннях взаємодії з сім’ями вихованців.

 

Підведення підсумків роботи стану сформованості партнерської взаємодії з сім’єю за результатами моніторингу

 

Придбання та вивчення методичної літератури з питань підвищення психолого-педагогічної культури батьків.

 

Система організації виставок та оглядів методичної літератури з проблеми формування педагогічної культури батьків.

Оформлення інформаційного стенду «Батьківська газета» з методичними рекомендаціями, практичними порадами з виховання дітей.

Створення буклетів, інформаційних листів для батьків з проблем виховання дітей

Упродовж дії

програми

 

 

 

 

 

 

До педради

 

 

 

Упродовж дії програми

 

 

 

До педрад

 

 

 

2008 р.

 

 

Впродовж дії програми

Завідувач,

вихователь-методист

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

Завідувач

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

Вихователь- методист

Мета:

Створити умови для удосконалення професійної майстерності творчого колективу педагогів, надати допомогу педагогам в оволодінні сучасними підходами в формуванні педагогічної культури батьків, систематизація та узагальнення цілеспрямованої роботи методичної служби ДНЗ в формуванні конструктивних партнерських взаємовідносин сім’ї та дошкільного закладу в сучасних умовах.

 

      Робота з педкадрами:

Постійно діючий семінар «Співпраця ДНЗ з родиною»

 

Обласна творча група «Формування педагогічної культури батьків в умовах    сучасного ДНЗ»

 

Педагогічні ради з метою визначення оптимальних форм взаємодії ДНЗ з сім’єю:

«Разом з батьками виховуємо сучасного дошкільника»

 

«Створення системи психолого-педагогічного всеобуча батьків в ДНЗ»

 

Результативність роботи щодо підвищення педагогічної культури батьків в ДНЗ»

 

 

Впродовж

дії програми

 

 

2008

 

 

 

 

2008

 

 

 

2009

 

 

2010

 

 

Вихователь-методист

 

Каплуновська О.М.

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

Вихователь-методист

 

 

Вихователь-методист

Мета:

Виявити резерви  роботи у розв’язанні проблеми педагогічної просвіти батьків.

Оптимізація просвітницької роботи з батьками з метою встановлення партнерських взаємовідносин

 

Щорічні звіти по системі роботи з батьками

Мета: показ результатів діяльності та стимулювання творчості педагогів

 

Розробка сценаріїв заходів з участю батьків, системи планування роботи, практики сімейного консультування

 

Організувати роботу батьківського клубу «Виховуємо разом»

 

Організувати скриньку батьківської пошти по групам

 

Організувати лекторій для батьків «Роль сім’ї в вихованні дітей»

 

 

Проведення декади сім’ї:

Конкурс міні-музеїв

Створення рукописної книги

Організація занять з дітьми для батьків

Організація концертів для батьків

 

Створення бібліотечки для батьків

 

Проведення батьківської конференції

По обміну досвідом сімейного виховання

 

 

 

 

 

На протязі дії програми

 

 

На протязі дії програми

 

2008,

2009 р.

 

2008 р

 

 

2010

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

2009

 

2010

 

 

 

 

Завідувач

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

Степченкова Н.В.

 

 

Вихователь-методист

 

Вихователь-методист

 

 

Вихователі

 

 

 

 

Вихователі

 

Вихователь-методист

Контроль та аналіз регулювання педагогічної діяльності

Тематичний контроль за використанням вихователями різних форм співпраці з батьками.

 

Рівень проведення загальних та групових заходів для батьків

 

Діагностика результативності роботи  з батьками.

Мета: виявлення труднощів в організації роботи вихователів, надання необхідної допомоги

 

Огляд- конкурс батьківських куточків, вивчення документації по роботі з батьками

 

2009

 

 

2010

 

 

 

 

2010

 

 

 

2011

 

Завідувач, вихователь -методист

Створення системи моніторингу

Створення єдиної системи моніторингу роботи дошкільного закладу з сім’єю

 Анкетування, програми спостережень для всіх учасників педпроцесу (адміністрації, педагогів, батьків.

 

Управлінський моніторинг- з метою збору, накопичення, систематизації інформації

 

 

Впродовж дії програми

 

Завідувач, вихователь- методист

Взаємодія зі школою

Мета: розвиток педагогічного співробітництва зі школою

 Спільна педрада зі школою.

 

Мета: ознайомлення вчителів з напрямками педагогічного пошуку ДНЗ з проблеми взаємодії з сім’єю

Розвиток педагогічного співробітництва зі школою

 

Постійно, за річним планом

 

Вихователь-методист

Фінансове та матеріально- технічне забезпечення програми

Мета: створення, розвиток та ефективне використання матеріальних ресурсів ДНЗ для реалізації програми

 

Поновлення предметно- просторового компоненту груп у відповідності з принципами освітнього середовища за допомогою батьків

 

Облаштування батьківських інформаційних куточків по групам

 

Придбання методичної та науково-популярної літератури

 

Впродовж дії програми

 

 

2009

 

 

Впродовж дії програми

 

Вихователі

 

 

 

 

Вихователі

 

 

 

Завідувач

Взаємодія з громадськими організаціями

 Мета : пропаганда та розширення досвіду роботи педколективу

ЗОІППО

Проведення занять творчої групи на базі ДНЗ

 

Виступ завідувача на методичній раді ЗОІППО

 

Створення презентації з досвіду роботи ДНЗ

 

Виступ на міських конференціях, круглих столах тощо

 

Створення збірників з досвіду роботи

 

2008

 

 

2008

 

 

2010

 

 

 

Впродовж

дії програми

 

 

 

 

Завідувач

 

 

Завідувач

 

 

Вихователь -методист

Затверджено на  засіданні педагогічної  ради

                                                                                                                                                    слідуюча>>>