Як навчати дорослих? | Дитячий садок

Як навчати дорослих?

Як навчати дорослих?

                                                                             «Можна загнати коня в воду,

                                                                                 але не можна змусити

                                                                                 його пити цю воду»

                                                                                           Англійське прислів’я

 В навчанні дорослих дітей і засоби і можливості різні. Якщо ми хочемо навчити дітей дослідним, пошуково- практичним способам пізнання довкілля, якщо ми очікуємо від них самостійного критичного мислення, усвідомлення і відповідальності, то самі педагоги мусять мають подібний досвід, відчути і усвідомити на собі, як він формується, яких рис особистості торкається, які труднощі, проблеми радості і відкриття несе в собі.

Здобути цей досвід у вигляді чистих знань – означає не дістати нічого.

Основні форми роботи з педагогами – лекції, семінари, відкриті перегляди занять у ДНЗ – дають багато нової інформації.

Оскільки  вихователі – це дорослі самостійні люди, вони цілком можуть спрямовувати і планувати свій власний навчальний процес. Організація навчання має бути спрямована на розвиток професіоналізму вихователів. Не лише транслювання нових знань, пов’язаних з відновленням змісту дошкільної освіти, ознайомлення з новим  освітніми програмами і технологіями, алей формування таких професійних якостей, як рефлексія, аналіз і прогнозування розвитку дитини й ефективності власних педагогічних, стратегій, програмування розвитку дитини і своєї діяльності.

Змішення відомого і невідомого, активності і пасивності, серйозності і гри – ось оптимальні умови для того, щоб людина навчалася з повною віддачею.

 Проведення занять з дорослими на основі коучингу ефективніше, так як дає змогу задіяти наявний фонд знань, умінь слухачів, створює ситуації, які вимагають вияву і розкриття творчого потенціалу, дає результат у вигляді самостійно прийнятих рішень, висновків, розроблених планів.

Навчання дорослих має будуватися на таких принципах:

 • самостійності – ті, хто навчається шукають, формулюють і самі приймають рішення;
 • фокусування – навчання фокусується на майбутніх можливостях, а не на минулих помилках;
 • принцип творчої позиції – створюються такі ситуації, в яких учасники можуть  самі щось знайти, відкрити, усвідомити;
 • принцип підтримки – викладач сприймається як підтримка для розробки і прийняття власних рішень;

Під час організації занять з педагогами важливо пам’ятати, що людина засвоює 10% від того, що чує, 40 -50% від того, що чує і бачить,і 90% від того, що має можливість бачити, чути, викладати і робити.

Викладач, який працює в ефективних технологіях, повинен пам’тати:

 • він має сприйматися як підтримка, а не погроза;
 • використовує діалог, щоб спонукати слухачів самостійно думати і застосовувати здобуті знання, сумніватися, обстоювати власну думку, критично мислити;
 • розуміє, що дорослим є що втрачати, їм не просто ризикнути своєю репутацією, роблячи щось не зовсім традиційне перед усією групою;
 • знаходить власне сполучення різних форм навчання: виклад нового матеріалу, обговорення,дискусія, обмін досвідом;
 • створює на занятті атмосферу, в якій легко викласти свою думку, враховує різні думки, допомагає перебороти розбіжності, не дає учасникам забути, що будь – яке завдання має різні рішення;
 • для зняття напруги, подолання відчудження використовують ігри і вправи, гумор;
 • заздалегідь готує роз даткові матеріали, в яких викладено основні положення теми
 • пам’ятає, що якщо учасники навчання не дістали досвіду особистих контактів, складно очікувати творчої віддачі, щирості і відкритості:
 • якщо розбити всю групу на підгрупи, заговорити можуть самі най мовчазні;
 • якщо практика роботи в підгрупах використовується постійно, краще перемішувати склад підгруп, тоді в кожного учасника буде більший досвід контактів з колегами.

Отже, успішного навчання всім, колеги!

 

                                                                                                                                                     слідуюча>>>